Gospodarstwo pasieczne

Pozyskujemy miody (wielokwiatowy wiosenny, wielokwiatowy z terenów leśnych, spadziowo-nektarowy, spadziowy lipowy, gryczany) z pasiek usytuowanych na terenie Ziemi Kłodzkiej.